Referaty na konferencję

Referaty mogą zgłaszać jedynie uczestnicy konferencji. Część referatów zostanie przygotowana na zamówienie organizatorów. Autorami referatów powinni być zarówno naukowcy, jak i pracownicy urzędów górniczych, zakładów górniczych, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego itp.

Referaty będą recenzowane oraz kwalifikowane do druku i do wygłoszenia przez Komitet Programowy. Pozytywnie zrecenzowane referaty zostaną opublikowane w formie punktowanej monografii. Dla chętnych jest możliwość publikacji w Journal of Sustainable Mining (w j. angielskim) oraz w Przeglądzie Górniczym.

Tytuły artykułów i streszczenia prosimy zgłaszać przy rejestracji do dnia 14 sierpnia 2023 r.
Pełne teksty prosimy wysyłać na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: dsobczak@gig.eu do 15 września 2023 r.