GZN

 

Podsumowanie

XXVIII edycja konferencji odbyła się w zaplanowanym terminie 8-10 listopada.
Wzięło w niej udział 186 uczestników, z czego 12 zdalnie. Gościliśmy osoby przede wszystkim z polskich kopalń, firm i ośrodków naukowych, ale także koleżanki i kolegów z Czech, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
W ramach 9 sesji wygłoszono58 referatów, z czego 10 zdalnie.
Pozostaje mi tylko podziękować za udział, za obserwowanie, za kibicowanie - i zaprosić na koleją edycję konferencji!
 
 

XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Górnicze Zagrożenia Naturalne

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XXVIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa, wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach.

Konferencja organizowana jest w trybie hybrydowym. Udział stacjonarny będzie możliwy po spełnieniu  obowiązujących w czasie trwania Konferencji rygorów sanitarnych. Dla pozostałych uczestników oferujemy udział zdalny, w tym z możliwością prezentacji i publikacji artykułów.

Artykuły zgłoszone na Konferencję będą publikowane w formie punktowanej monografii. Dla chętnych będzie istniała możliwość publikacji w Journal of Sustainable Mining (w j. angielskim) oraz w Przeglądzie Górniczym. Do publikacji zapraszamy również autorów prezentacji, które zostały przedstawione w ramach poprzedniej wirtualnej XXVII edycji konferencji (16-17.12.2020).

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zgłaszania tytułów prezentacji wraz z zespołem autorskim na tematy związane z zagrożeniami naturalnymi w kopalniach podziemnych, które mieszczą się pod tematem przewodnim:

Zagrożenia naturalne - oddziaływanie na człowieka i środowisko

Tematyka szczegółowa Konferencji obejmuje:

  • Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
  • Zagrożenia aerologiczne
  • Zagrożenie radiacyjne
  • Stateczność wyrobisk górniczych
  • Sesja projektów Epos.pl, Epos.pl+ i PostMinQuake
  • Sesja projektu PICTO
oraz związane z nimi szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy w górnictwie.
Konferencję  swoim patronatem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Pan dr inż. Adam Mirek.
 
Termin konferencji: 8-10 listopada 2021 r.

Miejsce:  SPA Hotel JAWOR w Jaworzu k/Bielska Białej oraz strona internetowa www.gzn.gig.eu

Do udziału w Konferencji GZN 2021 zapraszamy pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Tytuły artykułów i streszczenia wraz z zespołem autorskim prosimy przesyłać do dnia 16 sierpnia 2021 r. za pośrednictwem formularza na stronie konferencji lub na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: dsobczak@gig.eu. Pełne teksty artykułów  będą przyjmujowane do 15 września 2021 r.

 

Nasi sponsorzy:

DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.

Becker-Warkop Sp. z o.o.

 

AZIS-Mining Service Sp. z o.o.

AZIS Mining Service