XXX JUBILEUSZOWA MiędzynarodowA KonferencjA

NAUKOWO-TECHNICZNA
GÓRNICZE ZAGROŻENIA NATURALNE

XXX-LECIE JASTRZĘBSKIEJ SPÓŁKI WĘGLOWEJ S.A.

14-16 listopada 2023 r.
Wisła

Rejestracja uczestników została zamknięta.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w jubileuszowej XXX edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy, wraz z Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach przy współpracy Politechniki Warszawskiej.

Szczęśliwym zrządzeniem losu tego roku będziemy również wspólnie obchodzić jubileusz XXX-lecia Jastrzębskiej Spółki Węglowej, naszego PartneraTytularnego.

Artykuły zgłoszone na Konferencję będą publikowane w formie punktowanej monografii. Dla chętnych jest możliwość publikacji w Journal of Sustainable Mining (w j. angielskim) oraz w Przeglądzie Górniczym.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zgłaszania tytułów prezentacji wraz z zespołem autorskim w tematyce  związanej z zagrożeniami naturalnymi w kopalniach podziemnych, które mieszczą się pod tematem przewodnim:
Wyzwania dla górnictwa w okresie dekarbonizacji

Tematyka szczegółowa Konferencji obejmuje:

  1. Sesja jubileuszowa XXX-lecia JSW SA i konferencji GZN
  2. Zagrożenie tąpaniami i sejsmiczne
  3. Zagrożenia aerologiczne
  4. Stateczność wyrobisk górniczych
  5. Sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń
  6. Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja – sesja ISAC GIG
  7. Sesja projektu DD-MET

Termin konferencji: 14-16 listopada 2023 r.

Miejsce:  Hotel Crystal-Mountain*****, Wisła

Do udziału w Konferencji GZN 2023 zapraszamy pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Tytuły artykułów i streszczenia prosimy zgłaszać do dnia 22 września 2023 r. Pełne teksty prosimy wysyłać na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: dsobczak@gig.eu do 8 października 2023 r. – termin przedłużony.

PATRONAT HONOROWY:

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
dr inż. Adam MIREK

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu
Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”
Jarosław GRZESIK

Prezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.
dr inż. Piotr BUCHWALD

Nasi sponsorzy:

PartnerTytularny: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Sponsor Diamentowy: DSI Underground

Sponsor Złoty: Azis Mining Service Sp. z o.o.

Sponsor Brązowy: Becker-Warkop Sp. z o.o.