XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2018

Konferencja odbyła się w dniach 7-9 listopada 2018 r. Udział w niej wzięło ponad 200 osób, z kopalń, firm okołogórnizcych i instytucji badawczych z Polski i z zagranicy: z Australii, Indii, Rumunii, Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Tematem przewodnim były: ”Zagrożenia naturalne na dużych głębokościach”

Tematyka szczegółowa to:

1. Wdrażanie systemu samodzielnej obudowy kotwowej w polskim górnictwie węglowym na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
2. Zagrożenia aerologiczne.
3. Zagrożenia geomechaniczne.
4. Sejsmologia i ochrona powierzchni.
5. Bezpieczeństwo pracy w górnictwie.

Partnerem sesji nt. wdrażania systemu samodzielnej obudowy kotwowej w polskim górnictwie węglowym była Jastrzębska Spóła Węglowa, która w tym roku również obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Konferencja GZN jest tą konferencją, która jest ściśle powiązana z działalnością JSW. Mamy nadzieję wspólnie rozwiązywać problemy, które pozwolą naszej branży rozwijać się – powiedział Artur Dyczko, wiceprezes JSW. Jednym z wyzwań jest prowadzenie eksploatacji w warunkach wzrostu zagrożeń i to jest rzeczywistość z która dziś się mierzymy. Musimy myśleć o bezpieczeństwie, ale i o efektywności Dlatego wdrożenie samodzielnej obudowy kotwowej jest dla nas ważne.

W pierwszym dniu o doświadczeniach związanych z pracą obudowy kotwowej mówili m.in. przedstawiciele czeskich kopalń OKD, John Pala z Australii oraz producentów sprzętu górniczego. W kolejnych dniach konferencji odbędą się sesje poświęcone między innymi zagrożeniu aerologicznemu i problematyce zagrożenia sejsmicznego.