Adres

Główny Instytut Górnictwa
plac Gwarków 1
40-166 Katowice

Telefon

32 259 23 01
dr inż. Janusz Makówka
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego

32 259 28 61
mgr inż. Dagmara Sobczak
Sekretarz ds. publikacji
ds. Publikacji

Fax

32 259 65 33

Promocja, reklama, sponsoring

W sprawach związanych z:
• promocją podczas konferencji,
• wynajęciem stoiska promocyjnego,
• reklamą firmy w materiałach konferencyjnych,
• sponsorowaniem konferencji
prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego