W 1994 roku prof. Władysław Konopko zainicjował serię konferencji poświęconych zagrożeniu tąpaniami. Oto lista tematów wiodących tych konferencji:

RokTematData i miejsce
1994Rozwiązania inżynierskie w problematyce tąpań23-25.11.1994, Ustroń
1995Bezpieczne wyrobiska w niebezpiecznych warunkach15-17.11.1995, Ustroń
1996Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami20-22.11.1996, Ustroń
1997Miejsca o szczególnym zagrożeniu: lokalizacja – przechodzenie – utrzymanie wyrobisk12-14.11.1997, Ustroń
1998Bezpieczne prowadzenie robót górniczych18-20.11.1998, Ustroń
1999Intensywność eksploatacji a zagrożenie tąpaniami17-19.11.1999, Ustroń
2000Profilaktyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych15-17.11.2000, Ustroń
2001Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki14-16.11.2001, Ustroń
2002Stan badań i profilaktyki12-15.11.2002, Ustroń
2003Problemy koncentracji eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami i metanem12-14.11.2003, Ustroń
2004Nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowej08-10.11.2004, Ustroń

Jak widzimy, w dwóch kolejnych edycjach w sposób istotny zaistniała problematyka zagrożenia metanowego w połączeniu z tąpaniową. Zauważając istotne zagadnienie zagrozeń naturalnych współwystępujących w kopalniach węgla klamiennego i rud miedzi, od kolejnej edycji konferencje „Tąpania” zmieniły swą nazwę na :Górnicze Zagrożenia Naturalne”.

Od tej też edycji przewodniczącym komitetu organizacyjnego został prof. Józef Kabiesz.

RokTematData i miejsce
2005Eksploatacja podpoziomowa – zagrożenia górnicze21-24.11.2005, Ustroń
2006Głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze7-10.11.2006, Ustroń
2007Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych – prawo, nauka, praktyka6-9.11.2007, Ustroń
2008Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej3-7.11.2008, Ustroń
2009Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze3-6.11.2009, Kocierz
2010Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi2-5.11.2010, Kocierz
2011Człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwoKocierz
2012Zarządzanie naturalnymi zagrożeniami górniczymi11-14.09.2012, Kocierz
2013Prewencja zagrożeń naturalnych4-8.11.2013, Kocierz
2014Zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie8-10.11.2014, Kocierz
2015Zagrożenia naturalne – bariery rozwoju górnictwa7-9.11.2015, Kocierz
2016Górnicze zagrożenia naturalne w XXI w.3-6.11.2016, Szczyrk
2017Obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań8-10.11.2017, Ustroń
2018Zagrożenia naturalne na dużych głębokościach7-9.11.2018, Jaworze

Poruszano bardzo szerokie spektrum zagadnień szczegółowych:

 1. Aktywne metody ograniczania zagrożenia i ocena ich efektywności
 2. Aktywne metody profilaktyki tąpaniowej przy wykonawstwie i utrzymywaniu wyrobisk  chodnikowych
 3. Analityczne metody prognozy stanów zagrożenia i lokalizacji miejsc zagrożonych tąpaniami
 4. Badania mechanizmów wstrząsów i tąpań
 5. Badania nad skutecznością profilaktyki tąpaniowej
 6. Bezpieczne prowadzenie robót w warunkach zagrożeń naturalnych
 7. Bezpieczne stanowisko pracy w kopalni
 8. Eksploatacja w kierunku do lub od zrobów
 9. Eksploatacja zamykająca
 10. Geofizyczne metody lokalizacji miejsc zagrożonych tąpaniami i ich kwalifikacji (stany a, b, c, d *)
 11. Geotechniczne i geofizyczne metody oceny ryzyka zagrożenia wstrząsami górotworu i tąpaniami
 12. Interakcje zagrożeń naturalnych
 13. Metody doboru profilaktyki i ograniczenia ewentualnej ich kolizyjności
 14. Metody oceny poziomu ryzyka
 15. Metody ograniczania zagrożenia tąpaniami
 16. Metody pomiarowe i analityczne wyznaczania miejsc podwyższonego zagrożenia tąpaniami
 17. Metody prognozy stanu zagrożenia tąpaniami i metody badań stanu zagrożenia w drążonych wyrobiskach  korytarzowych
 18. Ocena poziomu ryzyka wystąpienia tąpnięcia
 19. Optymalizacja profilaktyk
 20. Organizacja profilaktyki w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji
 21. Postęp przodków a zagrożenie tąpaniami
 22. Profilaktyka w warunkach zagrożeń skojarzonych
 23. Prognozowanie energii wstrząsów
 24. Projektowanie eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia tąpaniami.
 25. Rola szkolenia w problematyce tąpaniowej
 26. Roboty górnicze w warunkach zagrożeń naturalnych
 27. Sejsmiczność górotworu a zagrożenie zawałami
 28. Technologia wykonawstwa wyrobisk korytarzowych ze względu na ich gabaryty i stan zagrożenia tąpaniami
 29. Technologie prowadzenia eksploatacji złoża w miejscu szczególnie zagrożonym
 30. Technologie przechodzenia chodnikami miejsc o szczególnym zagrożeniu
 31. Wpływ tąpnięć na stan zagrożenia metanem, pożarami i innymi zagrożeniami naturalnymi
 32. Zagadnienia obudowy chodników i przecinek ścianowych
 33. Zagadnienia zagrożenia sejsmicznego w kopalniach likwidowanych
 34. Zagrożenia naturalne w kopalniach rud miedzi
 35. Zagrożenie metanowe i tąpaniami jako bariera wzrostu koncentracji wydobycia
 36. Zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami
 37. Zasady lokalizacji wyrobisk korytarzowych ze względu na stan naprężenia w górotworze (pokładzie)
 38. Zasady projektowania intensywnej eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami