XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019

Konferencja odbyła się w dniach 6-8 listopada 2019 r. w Jaworzu. Wzięło w niej udział ponad 150 uczestników, przedstawiających referaty z szerokiego spektrum tematów, obejmujących:
1.    Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
2.    Zagrożenia aerologiczne
3.    Bezpieczeństwo pracy w górnictwie
4.    Ekonomiczne aspekty prewencji zagrożeń górniczych
5.    Kontrola stateczności wyrobiska ścianowego
6.    Zagrożenia naturalne w zamykanych i zamkniętych kopalniach (projekt MERIDA)

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji był benefis prof. Bolesława Kozłowskiego, wieloletniego zastępcy dyrektora Kopalni doświadczalnej „Barbara”, profesora Politechniki Śląskiej, eksperta z  ziedziny aerologii górniczej, z okazji Jego 90. urodzin.

Konferencję objął swoim patronatem Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Adam MIREK.