XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020

Z powodu panującej epidemii konferencję zoorganizowano w formie zdalnej. Jej tematem przewodnim były: „Nowe i stare zagrożenia w kopalniach”. Tematyka szczegółowa obejmowała:

  • SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych
  • Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
  • Zagrożenia aerologiczne
  • Zagrożenie radiologiczne
  • Stateczność wyrobisk górniczych
  • Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje – projekt INDIRES

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja związana z zagrożeniem SARS-CoV-2. Podobnie debata na ten temat rozwinęła się bardzo interesująco, padło wiele interesujących i zaskakujących informacji i tez.

Zaprezentowano łącznie 39 wystąpień, które autorzy uprzednio przygotowali w postaci nagrań wideo. Obecni lokalnie byli jedynie prowadzący poszczególne sesje. Zanotowaliśmy ponad 2600 wejść na transmisję naszej konferencji.