GZN

 

XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Górnicze Zagrożenia Naturalne

Szanowni Państwo,
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, XXIX edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej z serii Górnicze Zagrożenia Naturalne, organizowanej przez Główny Instytut Górnictwa, wraz ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Komisją Górniczą PAN Oddział w Katowicach.

Artykuły zgłoszone na Konferencję będą publikowane w formie punktowanej monografii. Dla chętnych będzie istniała możliwość publikacji w Journal of Sustainable Mining (w j. angielskim) oraz w Przeglądzie Górniczym.

Zapraszamy do uczestnictwa oraz zgłaszania tytułów prezentacji wraz z zespołem autorskim na tematy związane z zagrożeniami naturalnymi w kopalniach podziemnych, które mieszczą się pod tematem przewodnim:

Zagrożenia naturalne barierą zwiększenia wydobycia?

Tematyka szczegółowa Konferencji obejmuje:

  • Zagrożenie tąpaniami
  • Zagrożenie sejsmiczne
  • Zagrożenia aerologiczne
  • Monitoring obudowy zmechanizowanej
  • Stateczność wyrobisk górniczych
  • Sesja Centrum Doskonałości w Obszarze Metanu z Kopalń
oraz związane z nimi szeroko pojęte bezpieczeństwo pracy w górnictwie.
Konferencję  swoim patronatem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, Pan dr inż. Adam Mirek.
 
Termin konferencji: 8-10 listopada 2022 r.

Miejsce:  SPA Hotel JAWOR w Jaworzu k/Bielska Białej

Do udziału w Konferencji GZN 2022 zapraszamy pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Tytuły artykułów i streszczenia prosimy zgłaszać na stronie internetowej konferencji www.gzn.gig.eu w zakładce Zgłoszenia. Pełne teksty artykułów prosimy wysyłać na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: dsobczak@gig.eu do 15 września 2022.

 


Nasi sponsorzy:

Sponsorzy diamentowi:

       DSI Underground                                           AZIS Mining Service

       

Sponsor złoty:

Becker-Warkop + Joy Global (Polska)

 

Sponsor srebrny:

Sevitel

Sponsor brązowy: