Komitety

KOMITETY

Komitet Honorowy

Adam MIREK- Przewodniczący
Marcin CHLUDZIŃSKI
Tomasz CUDNY
Henryk KUŹMA
Marian LASEK
Jacek PYTEL
Tomasz ROGALA
Janusz SMOLIŁO
Grzegorz WACŁAWEK
Artur WASIL

Komitet Naukowo-Techniczny

prof. Stanisław PRUSEK - Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Józef DUBIŃSKI, czł. rzecz. PAN
prof. dr hab. inż. Jan BUTRA
dr hab. inż. Jarosław BRODNY, prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Zbigniew BURTAN, prof. AGH
Dariusz DUMKIEWICZ
Rajmund HORST
Roman GĄSKA
Krzysztof JAMKA
prof. dr hab. inż. Eugeniusz KRAUSE
Doc. Ing. Petr Konicek, Ph.D.
RNDr. Lubomir STAS, CSc.
dr inż. Zbigniew LUBOSIK
dr hab. inż. Adam LURKA, prof. GIG
dr hab. inż. Piotr MAŁKOWSKI, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Grzegorz MUTKE
Marek PIESZCZEK
Edward PAŹDIORKO
dr hab. inż. Dariusz PROSTAŃSKI, prof. ITG KOMAG
dr hab. inż. Marek ROTKEGEL, prof. GIG
Marek ŚWIDER
dr hab. inż. Krzysztof TAJDUŚ, prof. IMG PAN
dr hab. inż. Stanisław TRENCZEK, prof. GIG

 

Komitet Organizacyjny

Janusz MAKÓWKA - przewodniczący
Ewa ROZMUS - sekretarz
Dagmara SOBCZAK - sekretarz ds publikacji
Joanna CHLEBOWSKA
Piotr LITWA
Sylwester RAJWA