Program

PROGRAM KONFERENCJI

Szczegółowy program konferencji w formacie PDF znajduje się tutaj. Program ramowy i program szczegółowy mogą podlegać niewielkim zmianom.

Ramowy program konferencji:

Wtorek, 8 listopada 2022 r.

8:00 Rejestracja uczestników

10:00 Rozpoczęcie konferencji

10:30 - 12:15 Sesja I: Zagrożenie tąpaniami

12:10 - 12:15 Przerwa na kawę

12:15 - 13:45 Sesja II: Zagrożenie sejsmiczne

13:45 - 15:15 Lunch

15:15 - 16:45 Sesja III: Zagrożenia aerologiczne cz. 1

16:45 - 17:00 Przerwa na kawę

17:00 - 18:00 Sesja IV: Cyberbezpieczeństwo - sesja ISAC GIG

Wieczór DSI Schaum Chemie

19:30 Kolacja

20:30 Kilka słów od Sponsora, firmy DSI Schaum Chemie, występ Gwiazdy Wieczoru

Środa, 9 listopada 2022 r.

9:00 - 11:00 Sesja V: Stateczność wyrobisk górniczych

11:00 - 11:30 Przerwa na kawę

11:30 - 13:15 Sesja VI: Sesja Centrum Doskonałości w Zakresie Metanu z Kopalń

13:15 - 14:45 Lunch

14:45 - 16:30 Sesja VII: Zagrożenia aerologiczne cz. 2

16:30 - 17:00 Przerwa na kawę

17:00 - 18:15 Sesja VIII: Monitoring obudowy zmechanizowanej

Równolegle, w godzinach 15:45 - 17:45 odbędzie się:

The 7th meeting of the UNECE and Ember’s Methane Mondays series: “Coal industry in transition: state of affairs of coal mine closure in the selected UNECE member States - challenges, lessons learned, ongoing projects, perspectives for the future

19:30 Kolacja

20:30 Muzyka na żywo

Czwartek, 10.11.2022 r.

9:00 - 10:30 Sesja IX: Zagrożenia aerologiczne cz. 3

10:30 - 10:45 Przerwa na kawę

10:45 - 12:45 Sesja X: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie

12:45 - 13:00  Zamknięcie Konferencji GZN 2022

13:00 Lunch