Poprzednie edycje

XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2021

XXVIII edycja konferencji odbyła się w zaplanowanym terminie 8-10 listopada 2021 r..
Wzięło w niej udział 186 uczestników, z czego 12 zdalnie. Gościliśmy osoby przede wszystkim z polskich kopalń, firm i ośrodków naukowych, ale także koleżanki i kolegów z Czech, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
W ramach 9 sesji wygłoszono58 referatów, z czego 10 zdalnie.
Pozostaje mi tylko podziękować za udział, za obserwowanie, za kibicowanie - i zaprosić na koleją edycję konferencji!
 
 

XXVII Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2020

Z powodu panującej epidemii konferencję zoorganizowano w formie zdalnej. Jej tematem przewodnim były: "Nowe i stare zagrożenia w kopalniach". Tematyka szczegółowa obejmowała:

  • SARS-CoV-2 w kopalniach podziemnych
  • Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
  • Zagrożenia aerologiczne
  • Zagrożenie radiologiczne
  • Stateczność wyrobisk górniczych
  • Reagowanie na zdarzenia niebezpieczne w oparciu o uzyskane informacje – projekt INDIRES

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się sesja związana z zagrożeniem SARS-CoV-2. Podobnie debata na ten temat rozwinęła się bardzo interesująco, padło wiele interesujących i zaskakujących informacji i tez.

Zaprezentowano łącznie 39 wystąpień, które autorzy uprzednio przygotowali w postaci nagrań wideo. Obecni lokalnie byli jedynie prowadzący poszczególne sesje. Zanotowaliśmy ponad 2600 wejść na transmisję naszej konferencji.

Program konferencji w formacie pdf znajduje się tutaj: Program Konferencji GZN 2020

 

prof. S. Prusek

Prof. Stanisław Prusek, dyrektor GIG, otwiera konferencję

 

 

Zdjęcie z debaty COVIDowej i jej uczestniczy, którzy przybyli do studia emisyjnego (od prawej):

prof. Jerzy Jaroszewicz – Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

dr inż. Artur Dyczko – JSW SA - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Technicznych i Operacyjnych,

dr inż. Zbigniew Lubosik - GIG - Zastępca Dyrektora ds. Geoinżynierii i Bezpieczeństwa Przemysłowego.

Łączyli się z nami przez internet:

Agnieszka Copa – PGG SA – Główny Specjalista w Biurze BHP i Szkoleń,

Monika Stefańczyk - LW Bogdanka S.A. - Zastępca Dyrektora ds. Personalnych,

Tomasz Cudny - TAURON Wydobycie SA - Prezes Zarządu.

Dyskusja była ożywiona.

Uczestnicy debaty nt. zagrożenia SARS-Cov-2 w trakcie konferencji GZN

Kulisy debaty.


 

 

XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2019

Konferencja odbyła się w dniach 6-8 listopada 2019 r. w Jaworzu. Wzięło w niej udział ponad 150 uczestników, przedstawiających referaty z szerokiego spektrum tematów, obejmujących:
1.    Zagrożenia sejsmiczne i tąpaniami
2.    Zagrożenia aerologiczne
3.    Bezpieczeństwo pracy w górnictwie
4.    Ekonomiczne aspekty prewencji zagrożeń górniczych
5.    Kontrola stateczności wyrobiska ścianowego
6.    Zagrożenia naturalne w zamykanych i zamkniętych kopalniach (projekt MERIDA)

Zwieńczeniem pierwszego dnia Konferencji był benefis prof. Bolesława Kozłowskiego, wieloletniego zastępcy dyrektora Kopalni doświadczalnej „Barbara”, profesora Politechniki Śląskiej, eksperta z  ziedziny aerologii górniczej, z okazji Jego 90. urodzin.

Konferencję objął swoim patronatem Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, dr inż. Adam MIREK.

 

XXV Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Górnicze Zagrożenia Naturalne 2018

Konferencja odbyła się w dniach 7-9 listopada 2018 r. Udział w niej wzięło ponad 200 osób, z kopalń, firm okołogórnizcych i instytucji badawczych z Polski i z zagranicy: z Australii, Indii, Rumunii, Czech, Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Tematem przewodnim były: ”Zagrożenia naturalne na dużych głębokościach”

Tematyka szczegółowa to:

1. Wdrażanie systemu samodzielnej obudowy kotwowej w polskim górnictwie węglowym na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
2. Zagrożenia aerologiczne.
3. Zagrożenia geomechaniczne.
4. Sejsmologia i ochrona powierzchni.
5. Bezpieczeństwo pracy w górnictwie.
 

Partnerem sesji nt. wdrażania systemu samodzielnej obudowy kotwowej w polskim górnictwie węglowym była Jastrzębska Spóła Węglowa, która w tym roku również obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Konferencja GZN jest tą konferencją, która jest ściśle powiązana z działalnością JSW. Mamy nadzieję wspólnie rozwiązywać problemy, które pozwolą naszej branży rozwijać się – powiedział Artur Dyczko, wiceprezes JSW. Jednym z wyzwań jest prowadzenie eksploatacji w warunkach wzrostu zagrożeń i to jest rzeczywistość z która dziś się mierzymy. Musimy myśleć o bezpieczeństwie, ale i o efektywności Dlatego wdrożenie samodzielnej obudowy kotwowej jest dla nas ważne.

W pierwszym dniu o doświadczeniach związanych z pracą obudowy kotwowej mówili m.in. przedstawiciele czeskich kopalń OKD, John Pala z Australii oraz producentów sprzętu górniczego. W kolejnych dniach konferencji odbędą się sesje poświęcone między innymi zagrożeniu aerologicznemu i problematyce zagrożenia sejsmicznego.

Na stronie GIG ukazała się notka ze zdjęciami z pierwszego dnia konferencji.

Program konferencji GZN 2018

Spis abstraktów zgłoszonych artykułów

Początek: Konferencja z serii "Tąpania"

W 1994 roku prof. Władysław Konopko zainicjował serię konferencji poświęconyc zagrożeniu tąpaniami. Oto lista tematów wiodocych tych konferencji:

 
Rok Temat data Miejsce
1994

Rozwiązania inżynierskie w problematyce tąpań

23-25.11

Ustroń
1995

Bezpieczne wyrobiska w niebezpiecznych warunkach

15-17.11 Ustroń
1996

Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami

20-22.11 Ustroń
1997

Miejsca o szczególnym zagrożeniu: lokalizacja – przechodzenie – utrzymanie wyrobisk

12-14.11 Ustroń
1998

Bezpieczne prowadzenie robót górniczych

18-20.11 Ustroń
1999

Intensywność eksploatacji a zagrożenie tąpaniami

17-19.11 Ustroń
2000

Profilaktyka tąpaniowa w warunkach zagrożeń skojarzonych

15-17.11 Ustroń
2001

Miary ocen stanu zagrożenia tąpaniami i skuteczności profilaktyki

14-16.11 Ustroń
2002

Stan badań i profilaktyki

12-15.11 Ustroń
2003

Problemy koncentracji eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami i metanem

12-14.11 Ustroń
2004

Nowe rozwiązania w zakresie profilaktyki tąpaniowej i metanowej

08-10.11 Ustroń

Jak widzimy, w dwóch kolejnych edycjach w sposób istotny zaistniała problematyka zagrożenia metanowego w połączeniu z tąpaniową. Zauważając istotne zagadnienie zagrozeń naturalnych współwystępujących w kopalniach węgla klamiennego i rud miedzi, od kolejnej edycji konferencje "Tąpania" zmieniły swą nazwę na :Górnicze Zagrożenia Naturalne". Od tej też edycji przewodnizącym komitetu organizacyjnego został prof. Józef Kabiesz.

 
Rok Temat Data Miejsce
2005

Eksploatacja podpoziomowa – zagrożenia górnicze

2124.11

Ustroń

2006

Głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze

7–10.11 Ustroń
2007

Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych – prawo, nauka, praktyka

6–9.11 Ustroń
2008

Zagrożenia naturalne barierą działalności górniczej

3–7. 11 Ustroń
2009

Technika wiertnicza i strzałowa a zagrożenia górnicze

3–6. 11 Kocierz
2010

Bezpieczne stanowisko pracy w górnictwie podziemnym węgla kamiennego i rud miedzi

25.11 Kocierz
2011

Człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwo

  Kocierz
2012

Zarządzanie naturalnymi zagrożeniami górniczymi

11-14.09 Kocierz
2013

Prewencja zagrożeń naturalnych

4–8.11 Kocierz
2014

Zagrożenia naturalne a bezpieczne i efektywne kopalnie

8–10.11 Kocierz
2015

Zagrożenia naturalne – bariery rozwoju górnictwa

7–9.11 Kocierz
2016

Górnicze zagrożenia naturalne w XXI w.

3–6.11 Szczyrk
2017

Obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań

8–10.11 Ustroń
2018

Zagrożenia naturalne na dużych głębokościach

7–9.11.

Jaworze

 

 

Poruszano bardzo szerokie spektrum zagadnień szczegółowych:

1.Aktywne metody ograniczania zagrożenia i ocena ich efektywności

2.Aktywne metody profilaktyki tąpaniowej przy wykonawstwie i utrzymywaniu wyrobisk  chodnikowych

3.Analityczne metody prognozy stanów zagrożenia i lokalizacji miejsc zagrożonych tąpaniami

4.Badania mechanizmów wstrząsów i tąpań

5.Badania nad skutecznością profilaktyki tąpaniowej

6.Bezpieczne prowadzenie robót w warunkach zagrożeń naturalnych

7.Bezpieczne stanowisko pracy w kopalni

8.Eksploatacja w kierunku do lub od zrobów

9.Eksploatacja zamykająca

10.Geofizyczne metody lokalizacji miejsc zagrożonych tąpaniami i ich kwalifikacji (stany a, b, c, d *)

11.Geotechniczne i geofizyczne metody oceny ryzyka zagrożenia wstrząsami górotworu i tąpaniami

12.Interakcje zagrożeń naturalnych

13.Metody doboru profilaktyki i ograniczenia ewentualnej ich kolizyjności

14.Metody oceny poziomu ryzyka

15.Metody ograniczania zagrożenia tąpaniami

16.Metody pomiarowe i analityczne wyznaczania miejsc podwyższonego zagrożenia tąpaniami

17.Metody prognozy stanu zagrożenia tąpaniami i metody badań stanu zagrożenia w drążonych wyrobiskach  korytarzowych

18.Ocena poziomu ryzyka wystąpienia tąpnięcia

19.Optymalizacja profilaktyk

20.Organizacja profilaktyki w przodkach o wysokiej koncentracji produkcji

21.Postęp przodków a zagrożenie tąpaniami

22.Profilaktyka w warunkach zagrożeń skojarzonych

23.Prognozowanie energii wstrząsów

24.Projektowanie eksploatacji złóż w warunkach zagrożenia tąpaniami.

25.Rola szkolenia w problematyce tąpaniowej

26.Roboty górnicze w warunkach zagrożeń naturalnych

27.Sejsmiczność górotworu a zagrożenie zawałami

28.Technologia wykonawstwa wyrobisk korytarzowych ze względu na ich gabaryty i stan zagrożenia tąpaniami

29.Technologie prowadzenia eksploatacji złoża w miejscu szczególnie zagrożonym

30.Technologie przechodzenia chodnikami miejsc o szczególnym zagrożeniu

31.Wpływ tąpnięć na stan zagrożenia metanem, pożarami i innymi zagrożeniami naturalnymi

32.Zagadnienia obudowy chodników i przecinek ścianowych

33.Zagadnienia zagrożenia sejsmicznego w kopalniach likwidowanych

34.Zagrożenia naturalne w kopalniach rud miedzi

35.Zagrożenie metanowe i tąpaniami jako bariera wzrostu koncentracji wydobycia

36.Zagrożenie sejsmiczne i tąpaniami

37.Zasady lokalizacji wyrobisk korytarzowych ze względu na stan naprężenia w górotworze (pokładzie)

38.Zasady projektowania intensywnej eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami