Program konferencji

Poniżej zamieszczony ramowy program konferencji ma charakter orientacyjny. Program ostateczny będzie opublikowany w ostatnim tygodniu przed konferencją.

Środa, 6 listopada 2019 r.

8:00 Rejestracja uczestników

10:00 Rozpoczęcie konferencji

10:30 - 12:00 Sesja 1: Zagrożenia aerologiczne

13:00 Lunch

14:00 - 17:30 Sesja 2: Zagrożenia naturalne w zamykanych i zamkniętych kopalniach – warsztaty na zakończenie projektu MERIDA (finansowanego ze środków RFCS i MNiSzW)

17:30 - 18:00 Benefis prof. Bolesława Kozłowskiego

19:30 Kolacja

Czwartek, 7 listopada 2019 r.

9:00 - 11:00 Sesja 3: Zagrożenia aerologiczne

11:00 11:15 Przerwa na kawę

11:15 - 13:00 Sesja 4: Ekonomiczne uwarunkowania zagrożeń naturalnych

13:00 - 14:30 Obiad

14:30 - 16:00 Sesja 5: Sejsmologia i zagrożenie tąpaniami

16:00 - 16:15 Przerwa na kawę

16:15 - 17:30 Sesja 6: Kontrola stateczności wyrobiska ścianowego

19:30 Kolacja

Piątek, 8.11.2019 r.

9:00 - 12:00 Sesja 7: Bezpieczeństwo pracy w górnictwie

12:00 - 12:30 Zamknięcie Konferencji GZN 2019

12:30 Lunch