Zgłoszenia

Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa.

Zapraszamy do zgłaszania artykułów oraz zgłaszania uczestnictwa w konferencji GZN.

Tytuły artykułów i streszczenia prosimy zgłaszać na stronie internetowej konferencji www.gzn.gig.eu. Pełne teksty artykułów prosimy wysyłać na adres Pani Dagmary SOBCZAK — Sekretarza ds. publikacji: dsobczak@gig.eu do 15 września 2022.

Termin zgłaszania artykułów wraz ze streszczeniami: 16 sierpnia 2022 r.
Termin składania pełnych tekstów artykułów: 16 września 2022 r.

Odpłatność za udział w konferencji (netto):

- udział stacjonarny z zakwaterowaniem i wyżywieniem:

     2100 zł +23% VAT w pokoju dwuosobowym (brak miejsc w pokojach dwuosobowych)

     2500 zł +23% VAT w pokoju jednoosobowym (brak miejsc w pokojach jednoosobowych)

- udział stacjonarny bez zakwaterowania z wyżywieniem: 1400 zł +23% VAT

Wpłaty do dnia 15 października 2022 r. prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa z siedzibą w Katowicach, ul. Powstańców 25, w banku ING Bank Śląski S.A. O/Katowice o numerze 02 1050 1214 1000 0023 6444 6076, w opisie: „Konferencja GZN”, nazwę firmy oraz imię i nazwisko uczestnika. Po tym terminie koszt uczestnictwa wzrasta o 200.00 zł + VAT.

Prosimy o przedstawienie NIP z Zakładu Pracy w celu wystawienia faktury.

Do udziału w Konferencji GZN 2022 zapraszamy pracowników kopalń, naukowców, ekspertów, przedstawicieli Urzędów Górniczych, Spółek Węglowych oraz firm związanych z górnictwem i bezpieczeństwem pracy w górnictwie.

Zachęcamy do jak najszybszego składania zgłoszeń!